ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
เครื่องคิดเงินที่จอดรถราคาประหยัด
bulletผ้าหมึก OLYMPIA
bulletผ้าหมึก MAX
bulletผ้าหมึก AMANO
bulletผ้าหมึก Office Pro
bulletผ้าหมึก VERTEX
bulletผ้าหมึก ALPHATIME
bulletผ้าหมึก neocal
bulletผ้าหมึก Nideka
bulletผ้าหมึก SEIKO
bulletผ้าหมึก HIC
bulletผ้าหมึก LUCK
bulletผ้าหมึก PSL-150
bulletผ้าหมึก Needtek
bulletผ้าหมึก ธนาบุตร
bulletผ้าหมึก RJ3300
bulletผ้าหมึก TIME POWER
bulletผ้าหมึก KINGPOWER
bulletผ้าหมึก CROWN
bulletผ้าหมึก MINDMAN
bulletผ้าหมึก COOPER
bulletผ้าหมึก Various
dot
dot
bulletเครื่องแสตมป์วันที่ เอกสาร
bulletนาฬิกายาม - Guardtour
dot
dot
dot

dot


ซ่อมเครื่องตอกบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องบันทึกเวลาทำงาน ราคาประหยัด


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องตอกบัตร, เครื่องบันทึกเวลาทำงาน, เครื่องแสตมป์เอกสาร วันที่ เวลา บัตรจอดรถ ลานจอดรถ, กล้องวงจรปิด, นาฬิกายาม, Guard Tour, เครื่องควบคุมประตู, finger scan, ผ้าหมึกเครื่องตอกบัตร, กระดาษนาฬิกายาม, ไม้กั้นที่จอดรถ, ราคาถูก

   

[ *_* ] ... PSL สวัสดีค่ะ ... ก้าวสู่ปีที่ 15 ด้วยสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ! มากมาย ... ขอขอบคุณ ... ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ... P.S.L. ยินดีให้บริการ ...[ *_* ]

(คลิีกเพื่อดู รายละเอียด และ ราคา)

  
 

 


   สินค้าขายดี !
 
  

  
 

เครื่องตอกบัตร - เครื่องบันทึกเวลา
ธนาบุตร รุ่น TM 720 OLYMPIA ET 8500 OLYMPIA ET 5800 MAX ER-1600 MAX ER-2700
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ระบบหัวเข็มพิมพ์
- จำนวนช่องตอก 4 ช่อง
-
คำนวณชั่วโมงการทำ
งานหรือ OT ได้
- ระบบหัวเข็มพิมพ์
- จำนวนช่องตอก 6 ช่อง
-
คำนวณชั่วโมงการทำ
งานหรือ OT ได้
6,500.- บาท 7,400.- บาท 8,900.- บาท 9,900.- บาท 17,500.- บาท

 

เครื่องตอกบัตร Office Pro ระบบหัวพิมพ์กระแทก ทนทาน รองรับงานหนัก
TR-202 TR-201 ALP-6150MT LUCK QR 732 X
 
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องเข้า- ออก แบบ manual
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
5,900.- บาท 6,900.- บาท 13,500.- บาท 19,500.- บาท

 

เครื่องแสตมป์เอกสาร - ลานจอดรถ (Timestamp)
ALPHA TIME
รุ่น 180 III
TANABUTR
รุ่น TS 350
AMANO
รุ่น PIX 3000
AMANO
รุ่น 4740
SEIKO
รุ่น TP 20
9,900.-      9,400.- 26,500.- 27,500.- 18,500.-

 

    Finger Scan - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - ลงเวลาทำงาน
CMi 689 ZK-LX50 CM 280 U ( K 28 ) CM i 819 U
 
- รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- หน้าจอสีขนาด 2.8'
- เมนูภาษาไทย พร้อมเสียงตอบรับ
- ดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Drive
- Excel easy report

- หน้าจอ:2.8”TFTColorScreen 

- รองรับผู้ใช้งาน:500
- รองรับลายนิ้วมือ:500 
- รายการบันทึก:50,000
- การเชื่อมต่อ:USB-Host/Client 
- โปรแกรม:ZKTime 5.0

- จอสี เมนูภาษาไทย
- โชร์รูปพนักงานเมื่อสแกนผ่าน
- รองรับได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- รองรับ USB Port Support

- รองรับได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- 2.8" TFT Graphic Interface
- ID Card&MF Card สองแบบ
- TCP/IP,USB,U disk
  4,900.- บาท 3,900.- บาท 7,900.- บาท 9,800.- บาท

 

Access Control - ลงเวลาการทำงานและควบคุม ปิด - เปิ ประตู
Ci 809 U Ci 806 U

- 2.4" TFT Graphic Interface
- จอสี เมนูภาษาไทย
- เก็บได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- TPC/IP, RS485, WG26/34
- Fingerprint/ID Card/Password
- Mifare Card ( Option )

- 2.4" TFT Graphic Interface
- ความละเอียด 320*240
- TPC/IP, RS485, WG26/34 (Input/Output)
- Fingerprint/ID Card/Password
- ID Card
- Mifare Card ( Option )

10,900.- บาท 12,000.- บาท
       
F 18 Ci 809
- จอสี เมนูภาษาไทย
- เก็บได้ 3000ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 50,000 รายการ
- กำหนดได้ 50 ช่วงเวลา
- หน้าจอ 2.8 inch TFT
- 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 ข้อมูล
- รองรับ USB ถ่ายโอนข้อมูลได้
11,900.- บาท 10,900.- บาท
 
F 19       F 21   

- หน้าจอ : TFT Color Screen
- รองรับลายนิ้วมือ : 3,000
- รายการบันทึก : 100,000 
- การเชื่อมต่อ : Lan,USB Host,RS485/232 
- โปรแกรม : ZKTime 5.0,Access 3.5
- ฟังก์ชั่น : สามารถควบคุมประตูได้
- อัพเกรดเพิ่ม : บัตร RFID , Mifare

- หน้าจอ : 2.4 " TFT Color Screen
- รองรับลายนิ้วมือ : 3,000
- รายการบันทึก : 100,000 
- การเชื่อมต่อ : Lan,USB Host,RS485/232 
- โปรแกรม : ZKTime 5.0,Access 3.5,ZKBioSecurity 3.0
- ฟังก์ชั่น : สามารถควบคุมประตูได้
- อัพเกรดเพิ่ม : บัตร RFID , Mifare
       
11,900.- บาท         14,500.- บาท       
 
C 806 C 100
- รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ 
- บันทึกลายนิ้วมือ 0.5 - 1 วินาที 
- หัวอ่านเป็นแบบกระจก 
- หัวอ่านคงทนแข็งแรง 
- เมนูไอคอน
- ใช้กับบัตรได้ 30,000 ใบ                        
- บันทึกได้ 50,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP                
- USB Port Support Ver2.0
       
12,000.- บาท  9,900.- บาท  

  

เครื่องสแกนใบหน้า - Face Scan
CM i F 60 CM i F 302 CM i F 63 IF 402
                            

- สามารถบันทึกได้มากถึง
200,000 ข้อมูล
- รองรับใบหน้าได้มากถึง
500 ใบหน้า
- ระยะอ่าน 30-80 mm
อ่านได้แม้อยู่ไกลไม่ต้อง
เอาใบหน้าเข้าไปจ้องไกล้ๆ

- รองรับใบหน้าได้ 700 ใบหน้า
- รองรับได้ 5,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือ
และใบหน้า
- บันทึกรายการได้
50,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ
RS232,RS485,TCP/IP

New !
Face Scan HIP CMi F63

- รองรับใบหน้าได้ 1,000 ใบหน้า
- รองรับได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือและใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 200,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP

New !
Face Scan HIP IF402
- รองรับใบหน้าได้ 500 ใบหน้า
- รองรับได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือ
และใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP

9,900.- บาท 12,000.- บาท 14,000.- บาท 14,000.- บาท

    

นาฬิกายาม - Guard Tour Systems ระบบ RFID Guard Tour
AMANO PR 600 HIP CM GT 4 HIP CM GT 9 HIP CM GT 11

แถมฟรี !
1. กุญแจสถานีพร้อมกล่อง
เบอร์ 1- 6

2. กระดาษนาฬิกายาม 2 กล่อง

แถมฟรี !
1. บัตรประจำตัว รปภ. 10 ใบ
2. Tag จุดตรวจ 20 จุด
3. ซองหนัง
4. โปรแกรม พร้อมสอนการใช้งาน
แถมฟรี !
1. บัตรประจำตัว รปภ. 10 ใบ
2. Tag จุดตรวจ 20 จุด
3. ซองหนัง
4. โปรแกรม พร้อมสอนการใช้งาน
แถมฟรี !
1. บัตรประจำตัว รปภ. 10 ใบ
2. Tag จุดตรวจ 20 จุด
3. ซองหนัง
4. โปรแกรม พร้อมสอนการใช้งาน
18,900 บาท 6,900 บาท 6,900 บาท 6,900 บาท

 

  ระบบควบคุมรถยนต์ และไม้กั้น (Car Park)
 
ไม้กันพร้อมรีโมท เปิด-ปิด ไม้กั้น และเครื่องอ่านบัตรระยะ 10 cm. ไม้กั้น และเครื่องอ่านบัตรระยะ 3-5 m. 
  ราคา รายละเอียดเพิ่มเติม

  
ชุดกล้องวงจรปิด CCTV 
สินค้าคุณภาพรับประกัน 2 ปี เต็ม  
พร้อมของแถมฟรี อุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งเองได้ทันที
  

 ผ้าหมึกของแท้และรีฟิวล์  รับซ่อมเครื่องตอกบัตร  บัตรตอก ขนาดมาตรฐาน  แผงเสียบบัตร
Refill   300.- จัดส่งฟรี  ค่าบริการ   300.-  รับ-ส่ง ฟรี  99.- (100 ใบ) 480.- 

    

ราคาพิเศษ !!! ติดตั้งฟรี !!! คมชัดระดับ HD
Smart Family Care HIP DVR CML 9004 AHD HIP DVR CML 9008 AHD HIP DVR CML 6916 AHD
- สั่งหมุนดูภาพผ่านมือถือได้
- ช่วยให้คุณดูแลผู้สูงอายุ
หรือเด็กที่บ้านได้

- สื่อสารและ Facetime
ได้ตลอดเวลา

- สามารถใช้ Smart Phone
ติดต่อพูดคุยกันได้

- ไม่ต้องเดินสาย

แถมฟรี อุปกรณ์ครบชุด
- กล้อง 4 ตัว
- Hardisk 500 GB.
- Adaptor 4 ตัว

แถมฟรี อุปกรณ์ครบชุด
- กล้อง 8 ตัว
- Hardisk 1 TB.
- Adaptor 8 ตัว
แถมฟรี อุปกรณ์ครบชุด
- กล้อง 16 ตัว
- Hardisk 2 TB.
- Adaptor 16 ตัว
4,900.- 9,900.- 17,900.- 32,900.-
       
CML281RHD CMDJ50RHD CMD520RHD CMD358DHD
1,900.- 1,800.- 1,700.- 2,100.-

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจติดต่อ Tel. 02-917-5994-6, 089-773-6745 Fax: 02-917-4133