ReadyPlanet.com
dot dot
finger promotion
bulletผ้าหมึก OLYMPIA
bulletผ้าหมึก MAX
bulletผ้าหมึก AMANO
bulletผ้าหมึก VERTEX
bulletผ้าหมึก ALPHATIME
bulletผ้าหมึก neocal
bulletผ้าหมึก Nideka
bulletผ้าหมึก SEIKO
bulletผ้าหมึก HIC
bulletผ้าหมึก LUCK
bulletผ้าหมึก PSL-150
bulletผ้าหมึก Needtek
bulletผ้าหมึก ธนาบุตร
dot
dot
bulletเครื่องแสตมป์วันที่ เอกสาร
bulletนาฬิกายาม - Guardtour
dot
dot
dot

dot


ซ่อมเครื่องตอกบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องบันทึกเวลาทำงาน ราคาประหยัด


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องตอกบัตร, เครื่องบันทึกเวลาทำงาน, เครื่องแสตมป์เอกสาร วันที่ เวลา บัตรจอดรถ ลานจอดรถ, กล้องวงจรปิด, นาฬิกายาม, Guard Tour, เครื่องควบคุมประตู, finger scan, ผ้าหมึกเครื่องตอกบัตร, กระดาษนาฬิกายาม, ไม้กั้นที่จอดรถ, ราคาถูก

   

[ *_* ] ... PSL สวัสดีค่ะ ... ก้าวสู่ปีที่ 14 ด้วยสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ! มากมาย ... ขอขอบคุณ ... ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ... P.S.L. ยินดีให้บริการ ...[ *_* ]

(คลิีกเพื่อดู รายละเอียด และ ราคา)

  
 

 


   สินค้าขายดี !
 
 

  
 

เครื่องตอกบัตร - เครื่องบันทึกเวลา
ธนาบุตร รุ่น TM 720 OLYMPIA ET 8500 OLYMPIA ET 5800 MAX ER-1600 MAX ER-2700
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ระบบหัวเข็มพิมพ์
- จำนวนช่องตอก 4 ช่อง
-
คำนวณชั่วโมงการทำ
งานหรือ OT ได้
- ระบบหัวเข็มพิมพ์
- จำนวนช่องตอก 6 ช่อง
-
คำนวณชั่วโมงการทำ
งานหรือ OT ได้
6,500.- บาท 7,400.- บาท 8,900.- บาท 9,900.- บาท 17,500.- บาท

 

เครื่องตอกบัตร ALPHA TIME ระบบหัวพิมพ์กระแทก ทนทาน รองรับงานหนัก
ALP-7110D ALP-2250A ALP-6150MT LUCK QR 732 X
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องเข้า- ออก แบบ manual
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
6,900.- บาท 6,900.- บาท 13,500.- บาท 19,500.- บาท

 

เครื่องแสตมป์เอกสาร - ลานจอดรถ (Timestamp)
ALPHA TIME
รุ่น 180 III
TANABUTR
รุ่น TS 350
AMANO
รุ่น PIX 3000
AMANO
รุ่น 4740
SEIKO
รุ่น TP 20
9,900.- 9,400.- 21,900.- 27,500.- 18,500.-

 

Finger Scan - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - ลงเวลาทำงาน
CM i 812 CM 280 U ( K 28 ) TX 628 CM i 819 U
- จอสี เมนูภาษาไทย
- หน้าจอ 2.8 inch TFT
- 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 ข้อมูล
- รองรับ USB ถ่ายโอนข้อมูลได้
- จอสี เมนูภาษาไทย
- โชร์รูปพนักงานเมื่อสแกนผ่าน
- รองรับได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- รองรับ USB Port Support
- จอสี ตัวเครื่องบางลวดลายสวย
- โชร์รูปพนักงานเมื่อสแกนผ่าน
- รองรับได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- รองรับ USB Port Support
- รองรับได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- 2.8" TFT Graphic Interface
- ID Card&MF Card สองแบบ
- TCP/IP,USB,U disk
7,900.- บาท 7,900.- บาท 7,900.- บาท 9,800.- บาท

 

Access Control - ลงเวลาการทำงานและควบคุม ปิด - เปิ ประตู
Ci 809 U Ci 806 U

- 2.4" TFT Graphic Interface
- จอสี เมนูภาษาไทย
- เก็บได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- TPC/IP, RS485, WG26/34
- Fingerprint/ID Card/Password
- Mifare Card ( Option )

- 2.4" TFT Graphic Interface
- ความละเอียด 320*240
- TPC/IP, RS485, WG26/34 (Input/Output)
- Fingerprint/ID Card/Password
- ID Card
- Mifare Card ( Option )

10,900.- บาท 12,000.- บาท
       
F 18 Ci 809
- จอสี เมนูภาษาไทย
- เก็บได้ 3000ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 50,000 รายการ
- กำหนดได้ 50 ช่วงเวลา
- หน้าจอ 2.8 inch TFT
- 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 ข้อมูล
- รองรับ USB ถ่ายโอนข้อมูลได้
11,900.- บาท 10,900.- บาท
 
C 806 C 100
- รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกลายนิ้วมือ 0.5 - 1 วินาที
- หัวอ่านเป็นแบบกระจก
- หัวอ่านคงทนแข็งแรง
- เมนูไอคอน
- ใช้กับบัตรได้ 30,000 ใบ
- บันทึกได้ 50,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP
- USB Port Support Ver2.0
       
12,000.- บาท 9,900.- บาท

  

เครื่องสแกนใบหน้า - Face Scan
CM i F 60 CM i F 302 CM i F 63 IF 402
                            

- สามารถบันทึกได้มากถึง
200,000 ข้อมูล
- รองรับใบหน้าได้มากถึง
500 ใบหน้า
- ระยะอ่าน 30-80 mm
อ่านได้แม้อยู่ไกลไม่ต้อง
เอาใบหน้าเข้าไปจ้องไกล้ๆ

- รองรับใบหน้าได้ 700 ใบหน้า
- รองรับได้ 5,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือ
และใบหน้า
- บันทึกรายการได้
50,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ
RS232,RS485,TCP/IP

New !
Face Scan HIP CMi F63

- รองรับใบหน้าได้ 1,000 ใบหน้า
- รองรับได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือและใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 200,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP

New !
Face Scan HIP IF402
- รองรับใบหน้าได้ 500 ใบหน้า
- รองรับได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือ
และใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP

9,900.- บาท 12,000.- บาท 14,000.- บาท 14,000.- บาท

    

นาฬิกายาม - Guard Tour Systems ระบบ RFID Guard Tour
AMANO PR 600 HIP CM GT 4 HIP CM GT 9 HIP CM GT 11

แถมฟรี !
1. กุญแจสถานีพร้อมกล่อง
เบอร์ 1- 6

2. กระดาษนาฬิกายาม 2 กล่อง

แถมฟรี !
1. บัตรประจำตัว รปภ. 10 ใบ
2. Tag จุดตรวจ 20 จุด
3. ซองหนัง
4. โปรแกรม พร้อมสอนการใช้งาน
แถมฟรี !
1. บัตรประจำตัว รปภ. 10 ใบ
2. Tag จุดตรวจ 20 จุด
3. ซองหนัง
4. โปรแกรม พร้อมสอนการใช้งาน
แถมฟรี !
1. บัตรประจำตัว รปภ. 10 ใบ
2. Tag จุดตรวจ 20 จุด
3. ซองหนัง
4. โปรแกรม พร้อมสอนการใช้งาน
18,900 บาท 7,900 บาท 7,900 บาท 7,900 บาท

 

  ระบบควบคุมรถยนต์ และไม้กั้น (Car Park)
 
ไม้กันพร้อมรีโมท เปิด-ปิด ไม้กั้น และเครื่องอ่านบัตรระยะ 10 cm. ไม้กั้น และเครื่องอ่านบัตรระยะ 3-5 m. 
  ราคา รายละเอียดเพิ่มเติม

  
ชุดกล้องวงจรปิด CCTV 
สินค้าคุณภาพรับประกัน 2 ปี เต็ม  
พร้อมของแถมฟรี อุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งเองได้ทันที
  

 ผ้าหมึกของแท้และรีฟิวล์  รับซ่อมเครื่องตอกบัตร  บัตรตอก ขนาดมาตรฐาน  แผงเสียบบัตร
Refill   300.- จัดส่งฟรี  ค่าบริการ   300.-  รับ-ส่ง ฟรี  99.- (100 ใบ) 480.- 

    

ราคาพิเศษ !!! ติดตั้งฟรี !!! คมชัดระดับ HD
Smart Family Care HIP DVR CML 9004 AHD HIP DVR CML 9008 AHD HIP DVR CML 6916 AHD
- สั่งหมุนดูภาพผ่านมือถือได้
- ช่วยให้คุณดูแลผู้สูงอายุ
หรือเด็กที่บ้านได้

- สื่อสารและ Facetime
ได้ตลอดเวลา

- สามารถใช้ Smart Phone
ติดต่อพูดคุยกันได้

- ไม่ต้องเดินสาย

แถมฟรี อุปกรณ์ครบชุด
- กล้อง 4 ตัว
- Hardisk 500 GB.
- Adaptor 4 ตัว

แถมฟรี อุปกรณ์ครบชุด
- กล้อง 8 ตัว
- Hardisk 1 TB.
- Adaptor 8 ตัว
แถมฟรี อุปกรณ์ครบชุด
- กล้อง 16 ตัว
- Hardisk 2 TB.
- Adaptor 16 ตัว
4,900.- 9,900.- 17,900.- 32,900.-
       
CML281RHD CMDJ50RHD CMD520RHD CMD358DHD
1,900.- 1,800.- 1,700.- 2,100.-
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจติดต่อ Tel. 02-917-5994-6, 089-773-6745 Fax: 02-917-4133